• Sledujte nás

Katechézy

Spoznajme bližšie Svätého Otca

V rámci duchovnej prípravy na návštevu pápeža Františka organizačný tím prichystal sériu katechéz, ktoré je možné využiť pre bližšie spoznanie toho, čo Svätý Otec učí, na ktoré myšlienky kladie dôraz, akým spôsobom uvažuje a ako odpovedá na dôležité otázky dnešnej doby. Katechézy sú inšpirované principiálnymi dokumentami Svätého Otca a dôležitými témami, ktorým sa často venuje.
Sú k dispozícii na stiahnutie pre kňazov a katechétov, ale aj pre jednotlivých laických veriacich, na stretnutia do farností a spoločenstiev, taktiež pre súkromnú potrebu. Povzbudzujeme k ich použitiu a voľnému šíreniu do všetkých oblastí našej spoločnosti. Ďakujeme, ak ich budete zdieľať s ďalšími. Nech sa páči!

 • 1. Plnohodnotný človek – plnohodnotný život

  Katechéza zameraná na pastoráciu povolaní, ktorej „koreňom“ je pomôcť mladým POZNAŤ – PRIJAŤ – ŽIŤ život v plnosti.
  link na stiahnutie

 • 2. Gréckokatolíci boli a sú verní Bohu a Svätému Otcovi (o. Peter Tirpák)

  Katechéza opisujúca vernosť greckokatolíckej cirkvi v vo viere napriek utrpeniu ale aj vernosť Svätému Otcovi.
  link na stiahnutie

 • 3. Svätý Otec František a zasvätený život (P. Ján Benkovský SJ)

  Živé spracovanie myšlienok Svätého Otca Františka, ktorý sám je rehoľníkom o zasvätenom živote.
  link na stiahnutie

 • 4. Biblické východiská encykliky Laudato si' (prof. ThDr. František Trstenský, PhD.)

  Poukázanie na to, že encyklika Laudato si´ vychádza biblických textov a starostlivosť človeka o zem je božím zámerom.
  link na stiahnutie

 • 5. Extrémne premeny (o. Ľuboš Laškoty)

  Katechéza pre mládež spracovaná ako podklad pre animátora pri vedení stretka z prvej kapitoly Christus vivit : Čo hovorí o mladých Božie slovo?
  link na stiahnutie

 • 6. Ježiš Kristus stále mladý (o. Juraj Karcol)

  Katechéza pre mládež podľa druhej kapitoly Christus vivit: Ježiš Kristus stále mladý.
  link na stiahnutie

 • 7. Vy ste Božie „teraz“ (o. Branislav Kožuch)

  Katechéza, ktorá vedie mladých k vnímaniuvlastnej hodnoty a následne k novému pohľadu na hodnotu druhých ľudí. Vychádza z tretej kapitoly posynodálnej exhortácie Svätého Otca Františka Christus vivit.
  link na stiahnutie

 • 8. Úžasná správa pre všetkých mladých (ThLic. Ondrej Chrvala)

  Materiál spracovaný podľa štvrtej kapitoly Christus vivit s názvom Úžasná správa pre všetkých mladých nám pripomína ohlasovanie a základné pravdy, ktoré „potrebujeme počúvať stále a viackrát“ (ChV 111).
  link na stiahnutie

 • 9. Cesty mladých (Mgr. PsLic.Ján Kulan)

  Katechéza rozoberá piatu kapitolu dokumentu Christus vivit. Svätý Otec František v nej ukazuje, že pozná srdce mladého človeka a zameriava sa na jeho túžby, priateľstvá, sny, rozhodnutia, rast a angažovanosť.
  link na stiahnutie

 • 10. Rok rodiny Amoris laetitia (Rada pre rodinu KBS)

  V rámci duchovnej prípravy návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku vám ponúkame katechézy a videá, ktoré pripravila Rada pre rodinu KBS v rámci projektu Rok rodiny Amoris laetitia.
  Projekt Rok „Rodiny Amoris Laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka a jeho cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré možno uskutočniť vo farnostiach, diecézach, na univerzitách, v cirkevných hnutiach a rodinných združeniach.
  link na stiahnutie

 • 11. Pápež František, Cirkev a periférie (Jakub Garčár SJ)

  Spracované myšlienky pápeža Františka a jeho pozvanie nebáť sa byť „vychádzajúcou cirkvou“, ktorá prináša a spoznáva Božiu prítomnosť aj na perifériách.
  link na stiahnutie

 • 12. Pápež František na Slovensku (Mgr. Visocká Valéria, s. Serafína, SMVS)

  Katechéza pre 5 – 6 ročné deti, ktorá približuje deťom postavu Svätého Otca Františka.
  link na stiahnutie

 • 13. Skutky duchovného milosrdenstva (Rudolf Smoter)

  Téma, ktorá nám pomôže spoznať, ako Svätý Otec rozoberá skutky duchovného milosrdenstva.
  link na stiahnutie

 • 14. Skutky telesného milosrdenstva (Rudolf Smoter)

  „Stretnúť Krista znamená stretnúť sa s jeho láskou. Táto láska nás mení a uschopňuje priniesť iným tú silu, ktorú nám dáva“, hovorí pápež František. V tejto katechéze sa nám priblížia niektoré konkrétne spôsoby, korými môžeme my preukazovať milosrdenstvo a lásku bratom a sestrám.
  link na stiahnutie

 • 15. Je to kľúčové (sr. Alica Horňáčková, ND)

  Katechéza pre deti, ktorá im zrozumiteľným spôsobom približuje osobu Svätého Františka a jeho životopis.
  link na stiahnutie

 • 16. Pracovný list – životopis pápeža Františka (sr. M. Faustína Zaťková, FDC)

  Pracovný list, ktorý ponúka prehľadný životopis pápeža Františka, osemsmerovku a približuje modlitby piatich prstvov, o ktorej hovoril Svätý Otec František.
  link na stiahnutie

 • 17. Kto je pápež? (ThLic. Jozef Možiešik, PhD.)

  Katechéza pre deti mladšieho školského veku. V katechéze je predstavené poslanie Petra, prvého pápeža a Františka ako 265.nástupcu apoštola Petra
  link na stiahnutie